Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

记反 Nhớ ngược

深夜两点,醉醺醺的丈夫才回家。 妻子怒:我一再告诉你,喝酒不能超过两瓶,回家不能超过十点,你敢不听我的?! 丈夫:我记反了

Shēnyè liǎng diǎn, zuìxūnxūn de zhàngfū cái huí jiā. Qīzi nù: Wǒ yīzài gàosu nǐ, hējiǔ bùnéng chāoguò liǎng píng, huí jiā bùnéng chāoguò shí diǎn, nǐ gǎn bù tīng wǒ de? ! Zhàngfū: Wǒ jì fǎnle

Hai giờ khuya, chồng say khướt mới trở về nhà. Vợ tức giận: Em nói với anh lần nữa, uống rượu không được quá hai chai, về nhà không quá mười giờ, anh dám không nghe lời em? ! Chồng: Anh nhớ ngược rồi!

-->


TỪ MỚI
醉醺醺
[zuìxūnxūn]
say khướt; say bí tỉ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét