Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

我家很有钱 (Nhà tôi rất giàu)


为了追一位漂亮的美眉,决定展开鲜花攻势,我问老板:一朵玫瑰代表‘唯一’,三朵代表‘我爱你’,九朵代表‘永远’。。。那九百九十九朵是什么意思?花店老板:这嘛个。。。代表‘我家很有钱’!

Wèile zhuī yī wèi piàoliang dì měiméi, juédìng zhǎnkāi xiānhuā gōngshì, wǒ wèn lǎobǎn: Yī duo méiguī dàibiǎo'wéiyī', sān duo dàibiǎo'wǒ ài nǐ', jiǔ duo dàibiǎo'yǒngyuǎn'. . . Nà jiǔbǎi jiǔshíjiǔ duo shì shénme yìsi? Huā diàn lǎobǎn: Zhè ma gè. . . Dàibiǎo ‘wǒjiā hěn yǒu qián’!

Để theo đuổi một cô nàng xinh đẹp, quyết định triển khai hoa tươi tấn công, tôi hỏi ông chủ: Một bông hồng là biểu hiện " Duy nhất" , 3 bông hồng là biểu hiện 'I love you', 9 bông là biểu hiện "Mãi mãi"  . . Thế  999 bông có nghĩa là gì? Ông chủ bán hoa: Vâng này. . . là biểu hiện "Nhà tôi rất giàu"!
TỪ MỚI
展开 [zhǎnkāi]
 1. bày ra; mở rộng。张开;铺开。
展开画卷 mở bức hoạ cuốn tròn.
2. triển khai; tiến hành; phát động。大规模地进行。
展开竞赛 phát động thi đua

展开辩论 tiến hành tranh luận

攻势 [gōngshì] thế tiến công; thế công; đợt tấn công; thế tấn công。向敌方进攻的行动或形势。
冬季攻势
thế tiến công mùa đông.
采取攻势
chọn thế tiến công
这次足球比赛,客队的攻势非常猛烈。
trận đấu bóng đá này, thế tiến công của đội khách vô cùng mãnh liệt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét